Cung cấp hóa chất giặt khách sạn Sầm Sơn Thanh Hoá

,

Công ty chuyên nhập khẩu và cung cấp phân phối Nước giặt là công nghiệp 


Hoá chất giặt cao cấp, xả, tẩy, làm mềm, hóa chất xịt thơm …; thiết bị cho ngành giặt là công nghiệp, thiết bị bơm hoá chất tự động Korea cho ngành giặt công nghiệp tại Việt Nam.


Bán nước giặt công nghiệp cao cấp cho khách sạn tại Sầm Sơn Thanh Hóa

Bán nước giặt công nghiệp cao cấp cho khách sạn tại Sầm Sơn Thanh Hóa


Nước giặt cho Khách Sạn tại Sầm Sơn Thanh Hóa

Cung cấp nước giặt công nghiệp nhập khẩu Hàn Quốc tại Sầm Sơn


Phân phối nước giặt công nghiệp cho khách sạn tại Sầm Sơn Thanh Hóa

Phân phối nước giặt công nghiệp cho khách sạn tại Sầm Sơn Thanh Hóa


Chúng tôi cung cấp bộ Sản phẩm Nước giặt, xả, tẩy, làm mềm, nước xịt thơm chất lượng cao giá thành tốt chính hãng MADE IN KOREA cho hện thống các khách sạn tại Sầm Sơn Thanh Hóa. Sản Phẩm nước giặt công nghiệp cao cấp Hàn Quốc của chúng tôi đã được các khách sạn lơn như Khách Sạn Vũ Phong I, Khách sạn Sơn Trang, Khách Sạn Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Khách Sạn FLC,...tin tưởng lựa chọn và sử dụng.


Bộ sản phẩm nước giặt tẩy cho khách sạn nhập khẩu Hàn Quốc

Bộ sản phẩm nước giặt tẩy cho khách sạn nhập khẩu Hàn Quốc


Hóa chất giặt là xả vải cao cấp Made in Korea gồm có:

01. Brilliant-100 - Bột giặt gốc kiềm Hàn Quốc

02. Cetrium C – Chất tăng hoạt tính kiềm Hàn Quốc

03. Cetrium D – Chất giặt chính Hàn Quốc

04. Cetrium D plus -  Chất giặt trung tính Hàn Quốc

05. Chlorine Powder- Chất tẩy trắng gốc Clor dạng bột Hàn Quốc

06. Maximum Oxy – Chất tẩy trắng gốc Oxy dạng bột Hàn Quốc

07. Maximum Power XP - Bột giặt cao cấp hiệu quả cao Hàn Quốc

08. P Stain Zero-S | Chất tẩy điểm, tẩy vết bẩn Hàn Quốc

09. Pre Wash - Chất nhũ hóa, tẩy dầu mỡ Hàn Quốc

10. Softener Plus- Chất xả làm mềm vải đậm đặc Hàn Quốc

11. Softener - Chất xả làm mềm vải Hàn Quốc